H-Cape Serene ขอจัดอันดับ 8 อันดับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ยต่ำที่สุด

Last updated: 22 ก.พ. 2564  | 

H-Cape Serene ขอจัดอันดับ 8 อันดับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ยต่ำที่สุด

H-Cape Serene ขอจัดอันดับ 8 อันดับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ยต่ำที่สุดประจำเดือน ก.พ. 2564

1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank)
      ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank) มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen ซึ่งเปิดให้ทำทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีเงื่อนไข เฉพาะกรณีกู้ใหม่ และทางธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว และมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.37% เท่านั้น

      นอกจากนั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank) ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีค่อนข้างต่ำ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่ร่วมกับนโยบายรัฐ โครงการบ้านจัดสรรที่ธนาคารกำหนด ตลอดจน โครงการสำหรับผู้สูงอายุ และสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น

      ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะมีระยะเวลาหมดเขตในการขอสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถดูอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank)

2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
      อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อยู่ที่ 2.55% สำหรับคอนโดฯ ที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และคอนโดฯ ที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ (แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, ผู้พิพากษา และนักบินพาณิชย์)

      โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดมีวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100% ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย รวมไปถึงสิทธิพิเศษจากธนาคาร คือ ดอกเบี้ยคงที่ 0.5% ต่อปี นาน 1 ปี ฟรีค่าประเมินหลักประกัน และฟรีค่าจดจำนองเมื่อซื้อ MRTA / MLTA ตามเงื่อนไขที่กำหนด

3.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
      ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นสถาบันทางการเงินที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้บ้าน คอนโดฯ และทางเลือกของอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายมากที่สุด โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.67% ซึ่งมีให้เลือกด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ

แบบที่ 1 ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรกที่ 1.75% และ 2.50% โดยปีที่ 3 ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR-2%

แบบที่ 2 ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้ง 3 ปี โดยปีแรกมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ MRR-4.25% และปีที่ 2-3 มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ MRR-2.50%

      ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รูปแบบมีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อบ้าน คือ ผู้กู้สินเชื่อต้องเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ คือ แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ และนักบิน หรือ พนักงานประจำที่มีเงินเดือนมากกว่า 200,000 บาท และต้องทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

4.ธนาคารทหารไทย (TMB)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.70% แต่มีเงื่อนไขว่า โครงการที่กู้ซื้อนั้นต้องเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่ธนาคารกำหนด (Top Selective Developers) และต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมทั้ง 3 ประเภท โดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ ธนาคารทหารไทย (TMB) กำหนดประกอบไปด้วย


5.ธนาคารกรุงไทย (KTB)
      สำหรับ กรณีการขอสินเชื่อบ้านใหม่ แบบไม่ได้ทำประกัน ของ ธนาคารกรุงไทย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.83% ส่วน กรณีขอสินเชื่อบ้านใหม่ แบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.73% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกอยู่ที่ 0.64% ปีที่ 2 และปีที่ 3 MRR-2.45% โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 6.22%

      ทั้งนี้เอง ธนาคารกรุงไทย ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่าง สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ โดยทางธนาคารใช้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (MLR) เป็นตัวกำหนดดอกเบี้ย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 3.83%

6.ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)
      สำหรับ ธนาคารกสิกรไทย แบ่งผลิตภัณฑ์การขอสินเชื่อบ้าน 2 รูปแบบ คือ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 4.75% ส่วนสินเชื่อบ้านสำหรับ ผู้ประกอบการ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 5.25% โดย ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ และดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขของการทำประกัน

      ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้งหมด สำหรับพนักงานบริษัท และผู้ประกอบการ มีวงเงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน

7.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
      ทั้งนี้เอง ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ก็มีอัตราดอกเบี้ยทางเลือกสำหรับทั่วไปที่น่าสนใจ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมินหลักประกัน กรณีลูกค้าโครงการ / ลูกค้าองค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ หรือประเภทองค์กร

      โดยผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบที่ 1 (ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.95% และแบบที่ 2 (ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 5.995%

8.ธนาคารออมสิน (GSB)
      ในปี 2564 ธนาคารออมสิน (GSB) นอกจากสินเชื่อที่ร่วมกับมาตรการรัฐแล้ว ทางธนาคารยังมีผลิตภัณ์สินเชื่อบ้านอื่น ๆ ที่หลากหลายขึ้น อาทิ สินเชื่อเคหะสำหรับบุคคลทั่วไป สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการี เป็นตัวเลือกสำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย

      โดย อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และให้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า


*อัตราสินเชื่อบ้านโดยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยมากนัก ประมาณ 1 ไตรมาสหรือครึ่งปีต่อครั้ง ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารแต่ละที่ด้วย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้